چه جایی، به آلمانی چی بگیم؟(اشکان)

از لیست گوشه ی سمت چپ بالای ویدئو می توانید ، درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اشتراک گذاری

لیست آموزش امتحان کتبی گواهینامه بین المللی رانندگی

از سمت چب بالای ویدئو می توانید درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اشتراک گذاری

آموزش زبان آلمانی به فارسی (اشکان)

از لیست گوشه ی سمت چپ بالای ویدئو  می توانید ، درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

اشتراک گذاری

امتحان عملی‌ رانندگی بخش 3

اشتراک گذاری

سخنرانی susan_cain در مورد درونگرایی

سخنرانی susan_cain  در مورد درونگرایی

اشتراک گذاری